dijous, 13 de gener de 2011

La Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa es reuneix amb l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel

La Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa es reuneix amb l’alcalde Ferran Bel un cop passades les eleccions al Parlament de Catalunya. El motiu de la reunió ha estat el de posar sobre la taula la problemàtica de la simbologia franquista a Tortosa, una qüestió que un cop més no està resolta.

Membres d’aquesta Comissió han fet saber a l’Alcalde Ferran Bel que durant un mes i mig s’ha guardat silenci per tal de deixar passar les eleccions. Aquest ha estat precisament un dels eixos principals de les crítiques de CiU envers la moció presentada per la Comissió. No obstant durant aquest període, les declaracions per part de càrrecs de CiU a Tortosa han estat constants i per tant se li ha exigit respecte, tant a la iniciativa ciutadana i popular, com al col·lectiu que l’ha promoguda. Les declaracions fetes per Bel i Roigé han suposat una falta al respecte reiterada, relacionant la campanya ciutadana amb els partits del Tripartit i acusant-la d’estar orquestrada per aquests partits.

Així mateix, se li ha preguntat perquè al ple del 8 de novembre no es van debatre els arguments exposats per la persona representant de la Comissió, enlloc de limitar-se a fer retrets als partits de la oposició.

Pel que respecta al Barri 13 de gener, se li ha demanat el compliment de l’acord pres el 1981 i que per tant que el més aviat possible es canvien les plaques informatives al Barri.

A l’Alcalde li hem tornat a exposar els arguments no debatuts ni rebatuts exposats per la Comissió que són:

- Compliment de la Llei de Memòria Històrica 52/2003 aprovada amb els vots de CiU.

- Compliment del Memorial Democràtic i el catàleg que aquest ha fet públic i que cap institució, entitat o partit ha posat en qüestió.

I per tant:

El Monument:

- El monument al mig del riu va ser erigit en honor “Al caudillo de la Cruzada y a los 25 años de paz” i dedicat a “los que hallaron gloria en la Batalla del Ebro”, per tant és un monument franquista de dalt a baix, des del seu origen fins ara i ho continuarà sent.

- Si el monument és una obra artística, se li ha de respectar la unitat d’obra que no ho està essent des de 1981. Per tant, o es treu de l’espai públic o se li retornen tots els elements que se li han tret com el “Víctor” o les plaques informatives a banda i banda del riu

Joaquín Bau:

- Joaquín Bau, coma polític franquista, no pot ser homenatjat als espais públics en compliment de la Llei de Memòria històrica.

- Se li ha mostrat l’enorme sorpresa en el retrocés dels valors democràtics per part de CiU a Tortosa al voler mantenir una Plaça en honor de Joaquín Bau pel simple fer de tenir un carrer dedicat a Madrid.

Segons Bel, Bau va ser un alcalde com ho és ell i per tant de l’”ha de respectar”. Des de la Comissió se li ha recordat que Bau va ser escollit per Franco i ell ha estat escollit en unes eleccions democràtiques, per la qual cosa la seua justificació s'ha considerat inacceptable.

La resta de símbols franquistes de Tortosa:

- Que es faça complir la Llei de Memòria Històrica i el catàleg del Memorial Democràtic i per tant, l’Ajuntament, com a administració pública, en exercici de les seues competències, ha de prendre les mesures oportunes.

Finançament:

- L’Ajuntament de Tortosa, l’any 2008 ja sabia de la línia de finançament oberta per la Generalitat. Han passat 3 convocatòries i des de Tortosa no s’ha demanat.

- Se li ha recordat a l’alcalde que les subvencions no s’ofereixen, que es publiquen i les entitats interessades les demanen. Per tant se l’ha encoratjat a demanar la subvenció necessària.

Així doncs, se li ha preguntat què pensa fer a partir d’ara. Quines accions pensa prendre i que aclareixi quines transformacions es volen fer. La seva resposta contínua sent que “alguna s’ha de fer al monument” però continua sense fer una proposta clara a la ciutadania.

Finalment, se li ha comunicat que el treball de la Comissió continuarà, per dignitat democràtica i amb la legitimitat de saber que s'està a l'empara la Llei de Memòria Històrica i el catàleg del Memorial Democràtic. Des de la Comissió es continuaran fent propostes en aquest sentit, tant adreçades a l'Ajuntament com al conjunt dela ciutadania de Tortosa.

A Tortosa, 12 de gener de 2010.

Comissió per a la retirdada de la simblogia franquista www.quinacapital.blogspot.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada